Alyeska

O BD a SVJ

Bytové družstvo Trojdomí vznikolo v roce 1991 odtržením od SBD ČKD Praha.

V roce 2007 vzniklo Společenství vlastníků jednotek Trojdomí aby mohl být realizován přechod z družstevního vlastnictví do osobního. Pověřeným vlastníkem Společenství vlastníků jednotek Trojdomí je Bytové družstvo Trojdomí.

Práci BD a SVJ řídí představenstvo a kontrolní komise.

Z historie domů Sokolovská 173, 175 a 177

Výstavba domů proběhla v roce 1961 a 1962. Koncem roku 1961 proběhlo přidělování bytů, kdy se postupovalo podle pořadového čísla družstevníka, které dostal při vstupu do družstva. První uživatelé se do domů nastěhovali na jaře v roce 1962. Kancelář družstva byla na Benadově náměstí, později se přestěhovala do Lihovarské ulice.

Při stěhování uživatelů bytů nebyly ještě dokončeny úpravy okolí domů, takže se do domů skákalo po prknech, ale všichni byli rádi, že mají byty. Domy byly napojeny na kotelnu v Lihovarské ulici. Kotelna byla uhelná a většinou byly problémy s dodávkami tepla a teplé vody.

Časem bylo vytvořeno společné bytové družstvo SBD ČKD Praha, které sdružovalo všechny družstevníky v obvodu Prahy 9. Naše domy měly vlastní samosprávu. Na jednáních členských schůzí jsme byli zastoupeni jedním delegátem. V roce 1991 proběhla členská schůze naších tří domů a bylo rozhodnuto, že se od SBD ČKD Praha odtrhneme a vytvoříme si vlastní družstvo. Družstvo bylo pojmenováno jako Bytové družstvo Trojdomí. Družstvo má 64 bytových jednotek a velký nebytový prostor a řídí ho představenstvo, které má 5 členů a je voleno na období 5 let. Součástí vedení družstva je i kontrolní komise, která má 3 členy.

Odtržením družstva od SBD ČKD Praha došlo ke zvýhodnění členů družstva, protože výnosy z nebytových prostor  jdou přímo do příjmů družstva Trojdomí. Jeden z prvních kroků  nově vzniklého družstva bylo uzavření nové nájemní smlouvy na nebytový prostor.

Vytvoření vlastního družstva však přineslo podstatně vyšší nároky na představenstvo družstva, na druhou stranu však zrychlilo vyřizování problémů jednotlivých členů družstva a provádění údržby společného majetku družstva.

Zisky z pronájmu nebytových prostor se v podstatě vracejí do revitalizace domů. Postupně byly provedeny výměny rozvodů vody a kanalizace (včetně montáže vodoměrů do jednotlivých bytů), oprava střechy, oprava fasád, vymalování společných prostor, zatepleni severní a východní strany domů, výměna oken za plastová, výměna sporáků, rekonstrukce elektrických rozvodů (výměna hliníkových vodičů), rekonstrukce výtahů a další. V současné době se připravuje zateplení střechy.

V roce 1994 bylo rozhodnuto, že se musí zrušit uhelná kotelna v Lihovarské ulici. Představenstvo družstva bylo postaveno před rozhodnutí zda se připojí k přestavbě kotelny v Lihovarské ulici na plynovou kotelnu, nebo si postaví vlastní plynovou kotelnu. Nakonec se rozhodlo pro výstavbu vlastní kotelny. Výhodou je, že si můžeme sami rozhodovat o systému topení a na minimum se snížily odstávky kotelny.

V roce 2007 byly připraveny podklady pro převod bytů do osobního vlastnictví. Do současnosti byl proveden převod 7 bytových jednotek do osobního vlastnictví. Pověřeným vlastníkem Společenství vlastníků jednotek Trojdomí je Bytové družstvo Trojdomí. Společenství vlastníků má tak 8 členů (7 vlastníků bytů + Bytové družstvo Trojdomí).

Energetický průkaz budovy zde.